מאמרים

ביהמ"ש המחוזי קבע כי חתימת על מסמך ויתור ליזם לאחר כניסתו של תיקון 5 המגולם בס' 5א לחוק המכר אינו תקף ולפני התיקון האמור- תנאי מקפח הוא

ס'5א לחוק המכר מהווה את המתווה לפיצוי שהיזם צריך לשלם במידה וקיים איחור במסירה- עד 8 חודשים פי 1.5 לכל חודש שכירות באזור, ומעל 8 חודשים- פי 1.25 לכל חודש שכירות באזור.

יזם שאיחר במועד המסירה הקבוע בהסכם, העניק לחלק מבעלי הזכויות פיצוי כלשהו והחתים את בעלי הדירות במסמך ויתור על תביעה ו/או דרישה עתידי.

לימים, חלק מבעלי הדירות בבניין הגישו תביעה לפיצויים כנגד היזם כמו כן, הדיירים שחתמו על מסמך הוויתור לאחר כניסת התיקון לחוק לתוקפו, תקפו את התוקף המשפטי של מסמך הוויתור שלשיטת חלק מהם- הביעו מחאה עליו בכתב /בע"פ בעת חתימתו ,אולם הרגישו כי ערובה שכן רצו פיצוי אולם ידעו כי הוא חלקי ואינו מהווה את ההסדר הקבוע בחוק.

כך נקבע כי כל מי שחתם על הטופס לאחר התיקון- הטופס אינו משקף הסכמה מרצון חופשי אלא חתימה עליו ללא ברירה אמיתית, כמו כן- גם אם היזם יטען כי הייתה הסכמה אמיתית הרי שהוא מנוגד לתיקון החוק והתיקון לחוק הוא קוגנטי- לא ניתן להתנות עליו, משכך טופס זה חסר נפקות משפטית.

עוד נקבע כי מי שחתם לפני התיקון- בהתאם לחוק החוזים האחידים, לפנינו תנאי מקפח.

שתף את הפוסט:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Share on pinterest

מאמרים נוספים:

יצירת קשר