מאמרים

תיקון 85 כאמור בתקנה 99(ג1)(2)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג- 1963- הגיע לסיומו לאחר חמש שנים

כעבור 5 שנים של הוראת שעה ולפיה דירת מגורים שנרכשה והרוכש החזיק דירה נוספת במועד הרכישה וזו הייתה הדירה היחידה שלו טרם הרכישה האמורה, הרי שישלם מס רכישה כדירה יחידה ובלבד שמכר תוך 18 חודשים מיום הרכישה. זו הגיעה ליומה האחרון היום ביום 7.7.21. המשמעות היא שהתקנה המקורית בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)- 9(ג1)(2)(ב), היא זו שחלה כעת בעסקאות-קרי, יצטרך הרוכש למכור את הדירה הנוספת תוך 24 חודשים מיום הרכישה שלו. אם הרכישה היא מקבלן- תוך 12 חודשים מקבלת המפתח (ככל ועיכובים מסיבות שאינן תלוי ברוכש- אזי מיום המסירה בפועל).

שתף את הפוסט:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Share on pinterest

מאמרים נוספים:

יצירת קשר